Pronari i shtëpisë shkollë

Xhafer Xhaferi

Universitet

Fakulteti i Makinerisë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1994 - tetor 1997

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr. 16, Arbëria 2, Prishtinë