Pronari i shtëpisë shkollë

Mahmut Saliu

Universitet

Fakulteti i Makinerisë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - gusht 1996

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Vushtrria, Tophane, Prishtinë