Pronari i shtëpisë shkollë

Azem Geci

Universitet

Fakulteti i Makinerisë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1997 - maj 1998

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Azem Jashanica, Arbëria 2, Prishtinë