Universitet

Fakulteti i Makinerisë

01

Adresa

Rr. Ismail Qemali, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - maj 1998

02

Adresa

Rr. Sheh Myhedini, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - shtator 1992

03

Adresa

Rr. Zagrebi, nr. 32, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - gusht 1995

04

Adresa

Rr. Bedri Gjini, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - shtator 1992

05

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - shtator 1992

06

Adresa

Rr. Ismail Qemali, nr. 68, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - shtator 1994

07

Adresa

Rr. Ismail Qemali, nr. 55, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - gusht 1997

08

Adresa

Rr. Ismail Qemali, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1994 - gusht 1997

09

Adresa

Rr. Ismail Qemali, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1993 - gusht 1997