Universitet

Fakulteti i Makinerisë

01

Adresa

Rr. Ismail Qemali, Arbëria 2, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Sheh Myhedini, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Zagrebi, nr. 32, Arbëria 2, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Bedri Gjini, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

06

Adresa

Rr. Ismail Qemali, nr. 68, Arbëria 2, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Ismail Qemali, nr. 55, Arbëria 2, Prishtinë

08

Adresa

Rr. Ismail Qemali, Arbëria 2, Prishtinë

09

Adresa

Rr. Ismail Qemali, Arbëria 2, Prishtinë