Pronari i shtëpisë shkollë

Bedri Sopa

Universitet

Fakulteti i Makinerisë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1994 - gusht 1996

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E pandryshuar

Adresa

Rr. Arben Xheladini, Arbëria 2, Prishtinë