Pronari i shtëpisë shkollë

Jahir Krasniqi

Universitet

Fakulteti i Makinerisë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - gusht 1992

Përdorimi i shtëpisë sot

Gjendja e shtëpisë sot

Adresa

Rr. Edmond Hoxha, Aktash, Prishtinë