Forma e dëftesës për përfundimin e vitit shkollor të shkollës së mesme, e cila përdorej përgjatë viteve shkollore 1991/92 – 1998/99

Faqe e ditarit të imporvizuar në fletore, i përdorur përgjatë mësimit në ‘shtëpi-shkolla’ për regjistrimin e nxënësëve në vitin shkollor 1994/1995

Faqe e dokumentit ku propozohet riemërimi i shkollave bazuar në personalitete shqiptarë përgjatë vitit 1992

Faqja e gjashtë e gazetës “Bujku” në të cilën tregohet ngjarja mbi viktimizimin e nxënësve, e publikuar më 22.02.1997

Në këtë faqe, në muajt në vazhdim, do të prezantohet arkiva digjitale e procesit të mësimit në ‘shtëpi-shkolla’. Kjo arkivë do të përmbajë dokumente dhe dëshmi të mbledhura prej arkivave zyrtare si dhe kontributet e qytetarëve.