Pronari i shtëpisë shkollë

Abdyl Bajrami

Universitet

Fakulteti i Makinerisë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - maj 1998

Përdorimi i shtëpisë sot

Afarizëm

Gjendja e shtëpisë sot

Nuk ekziston

Adresa

Rr. Arben Xheladini, Arbëria 2, Prishtinë