Pronari i shtëpisë shkollë

Sejdi Kryeziu

Universitet

Fakulteti i Makinerisë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1993 - gusht 1997

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Ismail Qemali, Arbëria 2, Prishtinë