Pronari i shtëpisë shkollë

Xhafer Xhaferi

Administratë

Dekanati i Fakultetit të Makinerisë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - maj 1998

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr.16, Arbëria 2, Prishtinë

Big House

ShtËpitË tjera ku ËshtË mbajtË mËsimi

Dekanati i Fakultetit të Makinerisë