Pronari i shtëpisë shkollë

Bajram Bajrami

Universitet

Fakulteti i Makinerisë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - gusht 1997

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Ismail Qemali, nr. 55, Arbëria 2, Prishtinë