Pronari i shtëpisë shkollë

Rrustem Bytyqi

Universitet

Fakulteti i Makinerisë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1993 - gusht 1994

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Ahmet Dërguti, nr. 39, Arbëria 2, Prishtinë