Pronari i shtëpisë shkollë

Shkolla fillore "Emin Duraku"

Shkollë e mesme

Shkolla e mesme e mjekësisë "Dr. Ali Sokoli"

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

nëntor 1992 - nëntor 1992

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Abdullah Tahiri, Qyteti i Vjetër, Prishtinë