Pronari i shtëpisë shkollë

Shkolla fillore "Emin Duraku"

Administratë

Këshilli për Shëndetësi i Komunës së Prishtinës

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shkurt 1992 - mars 1999

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Abdullah Tahiri, Qyteti i Vjetër, Prishtinë