Shkollë e mesme

Shkolla e mesme e mjekësisë "Dr. Ali Sokoli"

01

Adresa

Rr. Emrush Miftari, Velania, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Xhemajli Berisha, Velania, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Ferhat Draga, nr. 104, Aktash, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Ferhat Draga, Aktash, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Shaip Kamberi, Muhaxherët, Prishtinë

06

Adresa

Rr. Xhemajli Berisha, Velania, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Gazmend Zajmi, Muhaxherët, Prishtinë

08

Adresa

Rr. Dervish Rozhaja, Aktash, Prishtinë

09

Adresa

Rr. Dervish Rozhaja, Aktash, Prishtinë