Shkollë e mesme

Shkolla e mesme e mjekësisë "Dr. Ali Sokoli"

01

Adresa

Rr. Emrush Miftari, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1993 - korrik 1994

02

Adresa

Rr. Xhemajli Berisha, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1993 - korrik 1994

03

Adresa

Rr. Ferhat Draga, nr. 104, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shkurt 1992 - korrik 1992

04

Adresa

Rr. Ferhat Draga, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1992 - mars 1999

05

Adresa

Rr. Shaip Kamberi, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 2023 - tetor 2023

06

Adresa

Rr. Xhemajli Berisha, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1993 - korrik 1994

07

Adresa

Rr. Gazmend Zajmi, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1998 - mars 1999

08

Adresa

Rr. Dervish Rozhaja, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1994 - korrik 1995

09

Adresa

Rr. Dervish Rozhaja, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1998 - mars 1999