Pronari i shtëpisë shkollë

Hajrullah Abdullahu

Shkollë e mesme

Shkolla e mesme e mjekësisë "Dr. Ali Sokoli"

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1995 - mars 1999

Adresa

Rr. Isa Kastrati, Sofalia, Prishtinë