Pronari i shtëpisë shkollë

Ilaz Bajra

Shkollë e mesme

Shkolla e mesme e mjekësisë "Dr. Ali Sokoli"

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shkurt 1992 - korrik 1992

Adresa

Rr. Don Shtejfën Kurti, Prishtina e Re-Zona Qendër, Prishtinë