Pronari i shtëpisë shkollë

Xhamia Jusuf Çelebi

Universitet

Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - korrik 1996

Përdorimi i shtëpisë sot

Tjetër

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Ahmet Haxhiu, Qyteti i Vjetër, Prishtinë