Pronari i shtëpisë shkollë

Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore

Universitet

Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë