Universitet

Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore

01

Adresa

Rr. Sheh Myhedini, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1998

02

Adresa

Rr. Metush Krasniqi, nr. 57, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - qershor 1992

03

Adresa

Rr. Lord Bajroni, nr. 97, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

04

Adresa

Rr. Ferhat Draga, nr. 77, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - qershor 1992

05

Adresa

Rr. Nobert Jokl, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1995

06

Adresa

Rr. Ibrahim Pacolli, nr. 20, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - gusht 1998

07

Adresa

Rr. Ismet Krasniqi, nr. 259, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - tetor 1992

08

Adresa

Rr. Bedri Gjini, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1998

09

Adresa

Rr. Enver Hadri, nr. 71, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1993