Universitet

Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore

01

Adresa

Rr. Sheh Myhedini, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Metush Krasniqi, nr. 57, Arbëria 2, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Lord Bajroni, nr. 97, Muhaxherët, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Ferhat Draga, nr. 77, Aktash, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Nobert Jokl, Muhaxherët, Prishtinë

06

Adresa

Rr. Ibrahim Pacolli, nr. 20, Muhaxherët, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Ismet Krasniqi, nr. 259, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

08

Adresa

Rr. Bedri Gjini, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

09

Adresa

Rr. Enver Hadri, nr. 71, Kodra e Trimave 2, Prishtinë