Pronari i shtëpisë shkollë

Ruzhdi Kozmaqi

Universitet

Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

Adresa

Rr. Norbert Jokl, Muhaxherët, Prishtinë