Pronari i shtëpisë shkollë

Isa Hasani

Universitet

Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1994 - korrik 1995

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E pandryshuar

Adresa

Rr. Haxhi Zeka, Taslixhe, Prishtinë