Pronari i shtëpisë shkollë

Sylejman Abdullahu

Universitet

Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - qershor 1995

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Luigj Gurakuqi, Sofalia, Prishtinë