Pronari i shtëpisë shkollë

Xhafer Beqiri

Universitet

Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1994 - korrik 1995

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Ibrahim Lutfiu, Qyteti i Vjetër, Prishtinë