Pronari i shtëpisë shkollë

Azem Lajçi

Universitet

Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - korrik 1997

Përdorimi i shtëpisë sot

Gjendja e shtëpisë sot

Adresa

Rr. Kuvendi i Bujanit, Taslixhe, Prishtinë