Pronari i shtëpisë shkollë

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe i Arkitekturës

Universitet

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe i Arkitekturës

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Gjendja e shtëpisë sot

Adresa

Rr. Zekeria Cana, Kodra e Diellit 2, Prishtinë