Universitet

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe i Arkitekturës

01

Adresa

Rr. Sheh Myhedini, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr. 213, Arbëria 2, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr. 214, Arbëria 2, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Bekim Berisha, nr. 31, Arbëria 2, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Bekim Berisha, nr. 29, Arbëria 2, Prishtinë

06

Adresa

Rr. Bekim Berisha, nr. 219, Arbëria 2, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Bekim Berisha, nr. 28, Arbëria 2, Prishtinë

08

Adresa

Rr. Mustafë Veselaj, nr. 29, Medresa, Prishtinë

09

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr. 108, Arbëria 2, Prishtinë