Pronari i shtëpisë shkollë

Nexhmedin Rexha

Universitet

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe i Arkitekturës

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1994 - gusht 1996

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr. 214, Arbëria 2, Prishtinë