Pronari i shtëpisë shkollë

Medreseja "Alauddin"

Universitet

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe i Arkitekturës

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Mustafë Veselaj, nr. 29, Medresa, Prishtinë