Pronari i shtëpisë shkollë

Zeqir Gashi

Universitet

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe i Arkitekturës

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - maj 1998

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr. 213, Arbëria 2, Prishtinë