Pronari i shtëpisë shkollë

Bahri Bajrami

Universitet

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe i Arkitekturës

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - maj 1998

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Bekim Berisha, nr. 31, Arbëria 2, Prishtinë