Pronari i shtëpisë shkollë

Shkolla fillore "Zenel Hajdini"

Universitet

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe i Arkitekturës

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Sheh Myhedini, Kodra e Trimave 2, Prishtinë