Pronari i shtëpisë shkollë

Skënder Ajeti

Universitet

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe i Arkitekturës

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1994 - qershor 1996

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Bekim Berisha, nr. 28, Arbëria 2, Prishtinë