Pronari i shtëpisë shkollë

Halil Reka

Universitet

Fakulteti Elektroteknik

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - gusht 1993

Adresa

Rr. Gazmend Zajmi, Muhaxherët, Prishtinë