Universitet

Fakulteti Elektroteknik

01

Adresa

Rr. Johan Gëte, Arbëria 2, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Kasëm Haxhimurati, nr. 3, Arbëria 2, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr. 182, Arbëria 2, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Johan Gëte, nr. 4, Arbëria 2, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr. 194, Arbëria 2, Prishtinë

06

Adresa

Rr. Armend Daci, nr. 145, Aktash, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Thimi Mitko, Aktash, Prishtinë

08

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

09

Adresa

Rr. Ismail Qemali, Arbëria 2, Prishtinë