Universitet

Fakulteti Elektroteknik

01

Adresa

Rr. Johan Gëte, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1996 - shtator 1998

02

Adresa

Rr. Kasëm Haxhimurati, nr. 3, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - gusht 1994

03

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr. 182, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1997 - shtator 1998

04

Adresa

Rr. Johan Gëte, nr. 4, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1994 - shtator 1998

05

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr. 194, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1993 - gusht 1997

06

Adresa

Rr. Armend Daci, nr. 145, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

07

Adresa

Rr. Thimi Mitko, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

08

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - shtator 1999

09

Adresa

Rr. Ismail Qemali, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1993 - shtator 1998