Pronari i shtëpisë shkollë

Ramadan Pervetica

Universitet

Fakulteti Elektroteknik

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1997 - shtator 1998

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr. 182, Arbëria 2, Prishtinë