Pronari i shtëpisë shkollë

Shefki Asllani

Universitet

Fakulteti Elektroteknik

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1993 - gusht 1997

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr. 194, Arbëria 2, Prishtinë