Pronari i shtëpisë shkollë

Asim Sokoli

Universitet

Fakulteti Elektroteknik

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - gusht 1994

Përdorimi i shtëpisë sot

Tjetër

Gjendja e shtëpisë sot

E pandryshuar

Adresa

Rr. Kasëm Haxhimurati, nr. 3, Arbëria 2, Prishtinë