Pronari i shtëpisë shkollë

Faik Maçastena

Universitet

Fakulteti Elektroteknik

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1996 - shtator 1998

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Gjendja e shtëpisë sot

E shkatërruar

Adresa

Rr. Johan Gëte, Arbëria 2, Prishtinë