Pronari i shtëpisë shkollë

Instituti Albanologjik

Universitet

Shkolla e Lartë Pedagogjike

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë