Pronari i shtëpisë shkollë

Selman Bryma

Universitet

Shkolla e Lartë Pedagogjike

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Gjendja e shtëpisë sot

Adresa

Rr. Selman Hotla, Sofalia, Prishtinë