Universitet

Shkolla e Lartë Pedagogjike

01

Adresa

Rr. Ferhat Draga, nr. 77, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - mars 1999

02

Adresa

Rr. Bajram Kelmendi, Dodona, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - mars 1999

03

Adresa

Rr. Kaçaniku, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - mars 1999

04

Adresa

Rr. Lord Bajroni, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1995

05

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

06

Adresa

Rr. Rrustem Statofci, Dodona, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - mars 1999

07

Adresa

Rr. Rrustem Statovci, Dodona, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

08

Adresa

Rr. Bajram Kelmendi, Dodona, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1993 - korrik 1995

09

Adresa

Rr. Ali Ahmeti, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023