Universitet

Shkolla e Lartë Pedagogjike

01

Adresa

Rr. Ferhat Draga, nr. 77, Aktash, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Bajram Kelmendi, Dodona, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Kaçaniku, Muhaxherët, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Lord Bajroni, Muhaxherët, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë

06

Adresa

Rr. Rrustem Statofci, Dodona, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Rrustem Statovci, Dodona, Prishtinë

08

Adresa

Rr. Bajram Kelmendi, Dodona, Prishtinë

09

Adresa

Rr. Ali Ahmeti, Velania, Prishtinë