Pronari i shtëpisë shkollë

Instituti Albanologjik

Administratë

Enti Pedagogjik i Republikës së Kosovës dhe Pleqësia e Arsimit

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Gjendja e shtëpisë sot

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë