Pronari i shtëpisë shkollë

Hazir Spanca

Universitet

Shkolla e Lartë Pedagogjike

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1993 - korrik 1995

Adresa

Rr. Bajram Kelmendi, Dodona, Prishtinë