Pronari i shtëpisë shkollë

Hamdi Mehmeti

Shkollë e mesme

Shkolla e mesme e Tregtisë, Hotelierisë dhe Turizmit "7 Shtatori"

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1993 - mars 1999

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E pandryshuar

Adresa

Rr. Lidhja e Lezhës, Tophane, Prishtinë