Pronari i shtëpisë shkollë

Nuhi Islami

Shkollë e mesme

Shkolla e mesme e tregtisë, hotelierisë dhe turizmit "7 Shtatori"

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1993

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Eduard Lir, nr. 10, Arbëria 2, Prishtinë