Shkollë e mesme

Shkolla e mesme e tregtisë, hotelierisë dhe turizmit "7 Shtatori"

01

Adresa

Rr. Eduard Lir, nr. 10, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1993

02

Adresa

Rr. Ismet Krasniqi, nr. 257, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1993 - korrik 1994

03

Adresa

Rr. Lidhja e Lezhës, Tophane, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1993 - mars 1999

04

Adresa

Rr. Lidhja e Lezhës, Tophane, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1998 - mars 1999

05

Adresa

Rr. Gjon Serreqi, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1993 - korrik 1994

06

Adresa

Rr. 27 Nëntori, Kalabria, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1993 - mars 1999

07

Adresa

Rr. Bajram Shabani, Kalabria, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023