Shkollë e mesme

Shkolla e mesme e tregtisë, hotelierisë dhe turizmit "7 Shtatori"

01

Adresa

Rr. Eduard Lir, nr. 10, Arbëria 2, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Ismet Krasniqi, nr. 257, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Lidhja e Lezhës, Tophane, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Lidhja e Lezhës, Tophane, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Gjon Serreqi, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

06

Adresa

Rr. 27 Nëntori, Kalabria, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Bajram Shabani, Kalabria, Prishtinë