Administratë

Enti Pedagogjik i Republikës së Kosovës Dhe Pleqësia e Arsimit

01

Adresa

Rr. UÇK, Tophane, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Llapi, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Jakup Keraj, Medresa, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Enver Berisha, Medresa, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Lord Bajroni, Muhaxherët, Prishtinë

06

Adresa

Rr. Abdullah Tahiri, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë