Administratë

Enti Pedagogjik i Republikës së Kosovës Dhe Pleqësia e Arsimit

01

Adresa

Rr. UÇK, Tophane, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

02

Adresa

Rr. Llapi, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

prill 1992 - korrik 1994

03

Adresa

Rr. Jakup Keraj, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

04

Adresa

Rr. Enver Berisha, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

05

Adresa

Rr. Lord Bajroni, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

06

Adresa

Rr. Abdullah Tahiri, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

07

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023