Pronari i shtëpisë shkollë

Bedri Ajvazi

Enti i Kosovës për botimin e teksteve dhe mjeteve mësimore-Libri Shkollor

Adresa

Rr. Nazim Gafurri, Vellusha, Prishtinë