Pronari i shtëpisë shkollë

Bedri Ajvazi

Enti i Kosovës për botimin e teksteve dhe mjeteve mësimore-Libri Shkollor

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Gjendja e shtëpisë sot

Adresa

Rr. Nazim Gafurri, Vellusha, Prishtinë