Administratë

Enti i Kosovës për botimin e teksteve dhe mjeteve mësimore-Libri Shkollor

01

Adresa

Rr. Gazmend Zajmi, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

02

Adresa

Rr. Rexhep Mala, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

03

Adresa

Rr. Dritan Hoxha, Lakrishtë, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

04

Adresa

Rr. Nazim Gafurri, Vellusha, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023